21.4.06

Saddle up the Palomino

Taloma wedi colli Sarabanda.
Mae'n antur.
Mae na Saethau ar y Paith.
Alltud o'r Cheyenne.
Pwy yw Brenin y Paith?

20.4.06

Stwnsh

Fi a Tatws yn cerdded rhwng y blodau law yn llaw yn sgipio canu dawnsio let her go let her go god bless her yn sboncio'n sionc wherever she may be yn cuddio rhag y gwenyn blin a'r bloda menyn yn llenwi sgrin ein llgada she may search this wide world over medda fo wrth i Tatws wichian yn braf llawn ofn o weld gloyn byw yn swatio yn ei brethyn but you ain't never gonna find a sweet man like me medda fi wrth Tatws.

Screwdriver

"mr holy hands blood in the sky said are you freedom man? we're young and fast lighting up the sky lighting up the sky"

mae'r cadfridog cariad yn cytuno efo fi.

hot!
hot!
hot!

have one yourself, chap.
will i get more if i stand on a chair and sing for you?

victory gin.

7.4.06

Jympyr wlan, pipell a seidar cartra

Pryna pryna frwshys, pryna baent, pryna ganfas.

Codi bwthyn, magu mul, ffurfio teyrnas.

Ffendia graig, ffendia abwyd, bacha s'godyn.

Tyf dy datws, tyf dy bys, yf dy win.

Rhyw sblash gan rhyw don ar rhyw graig dan fy nhraed. Dwi'n picio i'r cefn i chwara gitar. Ti di gorffan dy lun?

Jympyr wlan gynnas braf.

Macrall i swpar.

5.4.06

Sab-otage

Ohohohoho.

Mae Dai Sgaffalde mewn picil.

Ffwtlong

Mae isho i Subway neud bechdana 9".

Ma 6" yn nonsens, a mae 12" yn ofyrload ar brydiau.

A dwi'n sycyr am sweet onion sauce.

Mi wn nad ydi Subway'n gret. Ond mae o'n taro sbot ar brydiau, a dwi'n teimlo yn euog yn mynd am ffwtlong bob tro.

Naw modfedd amdani.

Mae'r bola'n swmpus.

Dwi am seiclo nol a mlaen o'r dafarn o hyn ymlaen er mwyn ymaflyd a'r bolws.

Yeehaa.

Sarabanda X

Tamaid

Rhyw damaid bach o fara i gadw'r crach yn fyw.

Mae dynion bach Sensible Soccer yn edrych fel cockles pan ma nhw'n gneud sliding tackles.

"I'd be completely absorbed by the music. We needed absolute quiet in the room while they were recording since the Kora is such a very quiet instrument. A song would end and you'd realise you'd been holding your breath. Hypnotised. It was terrible when those sessions ended. I wish I could have afternoons like that every day of my life, with the most sublime music just going on - forever."

In The Heart of the Moon

Mystery Girl

Eitha gwaith a'r pwdryn.

Sarabanda xxx

6.2.06

Lliwiau

'Dwrnod o'r blaen mi gnociodd na ddyn mud a byddar ar y drws yn gofyn os oni isho prynu llunia gyno fo. 'Doedd geni'm ceiniog. Dwi di bod yn teimlo'n ofnadwy o euog fyth ers hynny.

14.12.05

Wy a wyr?

Heno 'na, ers misoedd maith.

Newydd fod yn cael cipolwg dros ambell un o'r blogiau difyrraf, a meddwl, "Myn cebyst i, y llabwst boliog, oni fasai'n syniad taro gair neu ddau ar dy un di dy hun?"

"Iawn" medda fi.

Adolygiad o lenyddiaeth i'w sgwennu heno, blant, a finna newydd ddychwelyd o drip digon dandi i Gaerdydd. Y Pogues a'r Dropkick Murphys yn y CIA oedd y prif atyniad (a chdi hefyd Delyth, cariad, wrth reswm) a mi wnes i eu mwynhau'n fawr, er fod y swn braidd yn iwsles. Lot o hwyl, a braf oedd cael cyfnod estynedig efo'r annwylyd yn y ddinas.

Prynais ful, a mae'n o'n pw-pw sigarets. Unbeatable.

Prynais beil o CDs hefyd, ac ambell vinyl. Geshi afael ar "Manassas" (Stephen Stills) yn Spillers, a Manassas 2 ar vinyl yn y farchnad fawr efo stondin bysgod siwperb, a caffi bach sy'n gwerthu ffagots (gafoni ffagots i ginio). Gret oedd hynny, gan mod i di planio prynu'r ddwy albym ers cryn amser.

Ffarwel, dof yn ol yn fuan efo rhywbeth gwerth chweil i'w ddeud, ond sgwennais hwn, jysd i chi wbod mod i dal yn fyw.

Gwbei
XxX

5.9.05

Old Boy

"Pint o' bitter please chap."

"What time do you start serving food?"
"Six"
"Six o' clock?"

Wrth gwrs mai sics o cloc y ffycwit di-glem.

Ie ie, na fe. Wedi bod yn gweithio dros yr haf, welwch chi, mewn tafarn yn nyfnderoedd Pen Llyn. Neis de?
Yn nyfnderoedd anghysbell gorllewin pell Cymru. Mai ffycin ars. Dyma lle mae'r pink-trouser brigade o Abersoch yn dod i drafod a bloeddio, cael diferyn yn ormod o win gwyn, a rhuo chwerthin dros glyfrwch a ffraethineb megis "Ooh, I'd show her where my button is, raaaaahahahahahaaaaaa!!!!".

Banc holide ai. Dyna oedd hwyl. Dim ond fi a un gwr hynaws arall yn gweithio yn 'rhen Sun. Lle yn soding pacd. Y stafell waelod, y stafell fwya, lle mae'r ffycwits i gyd yn bwyta ac yn dweud pethau megis "Mmmm, absolutely delightful dear", yn jam pacd, a tua 50,000 yn ciwio wrth y bar. Dim ond fi oedd tu ol i'r bar yn anffodus, gan fod y llall yn gorfod trafod y ciw o 50,000 arall oedd isho ordro bwyd. Fana oni'n "chwysu fel Ramirez mewn gig Pala" (copireit Tyrj/Llewelyn Richards) yn arllwys chwerw a spritzers i'r sgym, a be welishi ond yr hen sgragan hyll ma'n barjo ei ffordd drw'r crowd a gofyn yn uchel,

"Are you going to serve at the top bar or not?"

Edrychiad chwim dros fy ysgwydd tua'r bar top, lle roedd rhyw 3 person, yn cynnwys hi ai'r gwr.

*No i'm not going to serve at the top bar you daft fucking bint, it would make much more sense for you and your idiot husband to come down here and queue like everyone else, wouldn't it, strumpet?*

"I'll be there in a minute, sorry" (ffycin pwff, Aled. Ai, ond dwisho cadw'n job does, y ffwl. Ai oce, ffer inyff.)

Ie ie, na fe.

Mae "Ffycin Saeson" yn gymaint o ystrydeb, ond Iesu Gwyn mae English Abersoch yn haeddu fo. Dio'm byd i wneud efo bod yn genedlaetholgar na dim o'r fath, achos dwi'r un mor debygo o fynd "Ffycin Cymry" yn aml iawn pan dwi'n cal ordors gan ryw goc mewn crys rygbi i dorri'n ngwallt "y pwff" - "Duwcs" medda fi, "Ti'm yn edrych y math o foi sy'n poeni sut ma hogia eraill yn edrych, chwaith".

Everyday is Sunday.