9.1.05

Mil o weithia dwi 'di gweld...

Heno, mi eshi i dafarn Tu Hwnt i'r Afon (Twnti) i weld Alun Tan Lan. Roedd o'n swpyrb. Er fod y dafarn yn eitha llawn, dim ond llond dwrn oedd oedd yn gwrando. Nêmli: myfi, Mr. Math Selador, Mr. Telor Finch, Mr. Tegid Dean, Mr. Llifon Mwsh, Mr. Dyl Mei, Mr. Hefin Size, Miss Sian Mwddrwg ac ambell i fod dynol arall nad oeddwn yn eu hadnabod.
Biti garw. Ond eto, roedd yn sicr yn werth mynd. Dosbarth.

Neithiwr mi nathoni (Eryr) chwara ein set acwstig gynta' yn y Fic yn Llithfaen, efo Shani Flewog a Pala.
Roedd Shani Flewog yn anhygoel wir, yn enwedig y solo 'trombon'. Ffenomenal. Fydd gen ti'm pen-ol ar ol, yn wir.
Pala wedyn, hyfryd, caneuon cofiadwy, catchy, a bassist sdyning.
Ath yn set ni yn ok dwi'n meddwl. Roedd y swn yn doji, a'r gitars ddim i'w clywed yn iawn, ond mi roedd o'n hwyl.

Clywais gynna fod Dyl Mei wedi bwriadu dod i'r gig, a'i fod wedi cael tacsi i'r Fic... a landio fyny yn Fic Felinheli! Fool.

Yfwyd gwin coch a chwisgi yn nhy'r Size wedyn, a gwnaed llanast aruthrol. Ond mi wnesi brynu Curiosity Cola a thedi bêr coch i wneud iawn am y cyllyll yn y waliau, y slwj ar y lloriau a'r cur yn ein pennau.

Mynd i weld Dr. John ym Manceinion ddydd Mercher gobeithio, a Gruff Rhys yn Aberystwyth ddydd gwener.

Hwyl 'tiiiiiiiiiiiii.