2.2.05

teitlau yw'r poendod mwyaf

A dyna'r teitl allan o'r ffordd.

Wedi dychwelyd o antur fawr arall yng Nghaerdydd, antur na chofiaf brin ddeg munud ohoni, dwi wedi bod yn cysgu llawer.

Mi 'nes i ddeffro bore ma, cael cawod, paned a smoc, eilliad a golchi 'nannedd, gan deimlo'n hynod smyg wrth feddwl 'mod i wedi codi yn y bore a wedi gwneud rhywbeth. ac y gallwn fynd allan i fwynhau gweddill y dydd. Siom a gefais pan sylwais ei bod yn tynnu am 2 o gloch y p'nawn, felly mi nes i bwdu drwy'r dydd.

Wel ddim cweit, ond oni braidd yn pissed off, a neshi'm mynd i nunlla.

Mi gesi wybod am fwy o fy antics dros y penwythnos gan Mr. Sion Kamikaze, ac am ryw reswm, doedd r'un yn fy synnu.

Mi 'nes i hefyd lwyddo i sortio fy amserlen allan, ond d'ai ddim i ddarlith bora fory, achos dim ond cyrraedd, treulio hanner yn ffendio'r stafell, a phenderfynu ei bod hi lot hwyr i gerddad i mewn wnai.

Mynd i recordio trac i Bandit hefo'r Eryr ddydd sul, felly nol lawr i Gaerdydd a ni, er mawr siom i amryw o drigolion hyfryd y ddinas.

Yn wahanol i amryw o 'flogwyr' eraill, tydwi ddim yn 'sgwennu dim o werth, na rhoi dolennau difyr i wefannau eraill yma. Mae hynny'n syml am fod well gen i ddarllen a sgwennu jibyrish na trio dangos gwybodaeth ddifyr i bobol eraill. Ella y gwnaiff hyn newid os nai ffendio rhywbeth difyr sydd heb gael ei ffendio'n barod.

Dwi bron bron bron iawn a chael rant gwrth-goleg, gwrth-Bantycelyn, gwrth-addysg a gwrth-fywyd.

Ond nai ddim, achos mae hynny rhy hawdd, a mi fydd yn rhywbeth i'w wneud yn y dyfodol, pan fydd 'ma wedi ngyrru fi'n fwy reclusive a blin.