14.3.05

Rizlas, Matsys a Lamberts blwydd oed.

Ia chi.
Newydd sylweddoli ei bod yn bell wedi hanner nos, ac o ganlyniad mae hi'n ddiwrnod fy mhenblwydd i. Dwi'n 20. Er mwyn dyn, dwi'n 20. Ffyc off, a dyna ddiwadd ar hyna.

Yn ystod y dyddia dwytha, dwi wedi dysgu fod gan Sion Kamikaze fag o o betheuach jyncaidd yn ei stafell. Yn ystos y dyddia dwytha hefyd, dwi wedi dod i ddibynnu, i barchu a hyd yn oed i garu- os nad addoli- y bach bach yma. Canys: o grombil y bag, mae 'na focs o fatsys, leitar, rizlas a paced o ffags wedi ymddangos. Llwyr anhygoel o gysidro fy mod unai'n desbret am
a) matsys/leitar
b)rizlas
c)ffags
ar y pryd, ac hyd yn oed yn fwy anhygoel pan ystyrir y ffaith nad yw Sion yn smocio. O gwbwl.

Neshi wylio'r rygbi pnawn 'ma. Neis.

Nos wener mi eshi i'r Cwps i weld gig bach gret gan Simon Fenks, Mudiad Pwsi Meri Mew, David Mysterious a'r gwefreiddiol Radio Luxembourg:

Simon Fenks yn dda wedi iddo cael ei ddanedd mewn i'r peth, er mai set fyr oedd hi.

Pwsi Meri Mew yn ffabiwlys. Doni ddim yn gwybod be i ddisgwyl, yn enwedig o gysidro eu bod nhw ond wedi taflu set at ei gilydd y noson cynt.

David Mysterioud yn llwyddo i fod yn wych ac yn crap, ar yr un pryd bron. Aviators. Cwl.

Radio Lux i orffen. Y gorau dwi wedi gweld nhw, a dwi wedi wedi cael fy syfrdannu bob tro dwi wedi gweld nhw. Bu ond y dim i lawr top y Cwps ddymchwel yn deilchion dros beintiau a chreision y trigolion hamddenol islaw.

Rock on.

7.3.05

canol nos a hithau'n dawel

Synnwn i daten nad oes neb yn darllen yma mwyach.

Wedi bod yn trafod gyda Sean Blean Bobbe am daro gig ymlaenm yn Lolfa Fawr Pantykelyn. Mae'r lle ddigon mawr, a sa'n ffycin cwl injectio 'chydig o fywyd a chythral i galon y 'sglyfath lle.

Gig Naws yn y cwps nos wener. Un o'r goreuon, mi dybiaf. Set byr ond hyfryd gan Gwilym Morus, a da oedd gweld artist acwstig yn cael gwrandawiad teg heb ryw ffycin idiots yn gwichian chwerthin megis mochyn mewn ffatri fwd. Winabego wedyn. Mwynhau'n fawr. Dwi wedi eu gweld nhw'n well, dwi'n meddwl, ond doedd 'na ddim yn siomedig am y perfformiad yma chwaith, a ma'r stwff newydd yn swnio'n gret. Cyfar glyfar o Pwdin Wy I gan Rhuff Grys hefyd.

Mattoidz wedyn. Ffwwwoooaaacinhel. Y gorau dwi wedi eu gweld nhw, a gwd lord dwi wedi eu gweld nhw'n dda o'r blaen. Roeddan nhw'n wych, yn enwedig ar ddechrau Angel, efo swn gitar ffycin ENFAWR wedi ei smyddro mewn reverb ac echo a phetheuach felly yn llenwi top y Cwps yn llwyr. O mor 80au, O mor Bon Jovi hyd yn oed, ond O mor ddoniol hyfryd berffaith. Bron fel y Final Countdown.
Heblaw am hynny, roedd popeth yn wych hefyd. Y Dyn Telesales, Sos Coch a'u tebyg yn cael eu hamro allan efo'r fath arddeliad mi wnes i hyd yn oed godi ac ymuno a Myfyr, Elidir and co. yn eu mosh misol.

Gig Steddfod Rhyng-Gol neithiwr. Unwaith eto, ecsylynt. Radio Luxembourg ydi fy hoff fand yng Nghymru ar hyn o bryd, o bosib. A mi oeddanw'n wych. Nesi ddim dal llawer o Brigyn, ond roeddanw'n swnio'n ffein- ella heb berffeithio#'r act newydd efo'r laptop a ballu eto.
Frizbee i gloi. Ma nhw yn ffwc o fand bach tyn a thaclus.

A rwan. Dwi ar fy nhraed ganol nos achos fod geni ddarlith am 10, felly doesna'm pwynt cysgu. Chwant peint arnai hefyd.

Ella nai drio sgwennu a recordio pwt o gan yn munud, gan fy mod wedi bachu wah-wah Mr S.M. Owen, a mae gen i ddigon o arian yn fy mhoced am ddiferyn o Sprite o'r fending mashin.

Henffych, a fuck off.