25.4.05

wwwwww, difyr!

Helooooooooo, ooooow, ti'n owcei? Mae hyn fe, moooor, rong, ma traethawd arall 'da fi, a fi, jysd, laic, mooooooor ffili neud e.

Hehehehehelo. Am ryw reswm hurt, dwi heb ddefnyddio gallu cyfrifiaduron y coleg i chwarae CDs tra dwi'n gwneud traethodau grombil nos o'r blaen. Dwi am neud defnydd helaeth heno.
Wrthi'n gwneud traethawd ar Karl Marx, a dyma'r proposed playlist:

Neil Young - After the Goldrush
New Order - Power, Corruption & Lies
Pink Floyd - Wish You Were Here
GNR - Live
Compilation The Score
Ashokan - 2
Led Zep II
Led Zep IV
Compilation Southern Soul
Mwsog

Dylai fod yn ddigon am chydig oriau, aye.

Newydd ffendio allan fod Karl Marx wedi marw ar yr un dyddiad a 'mhenblwydd i. Chai ddim marciau am hynny, debyg.

15.4.05

Mae mwy na hyn yn rhywle (oes mwy na hyn yn Rhyl?)

Ysgrifennwch draethawd ar y nofel hanes, gan gyfeirio at enghreifftiau penodol.
Sai'n soding becso.

Bore da. Ia, dyna chi, yr adeg yna o'r tymor unwaith eto, lle dwi'n ymgeisio i 'sgwennu traethawd hirfaith hyfryd flodeuog, ac felly'n llenwi fy mlog.

Newydd lawrlwytho albym Mwsog o'r fan hyn wedi gweld y linc ar Morfablog.
Wrthi'n gwrando arno rwan tra'n ffurfio traethawd hyfryd o half-arsed, ac yn wir, mae o'n splendid (Mwsog, nid y traethawd). Mae'n fy atgoffa o Radiohead, OK Computer-era ar brydiau, ond ddim yn ormodol, a mae'r dynamics yn ffycin wych.

Deud y gwir, dwi'n chwara fo'r syniad o fynd i weld Mwsog yn Betws y Coed nos fory (wel, heno, bellach) a mynd i Fangor i weld Texas Radio Band nos sadwrn. Dylai fod yn hwyl, ond ma'n dibynnu sut hwyliau fydd arnai.

Mae Sion Kamikaze fyny'r grisiau yn prysur ddisgyn i gysgu, mi dybiaf. Dio'm yn cal panad achos mond un myg sydd geni, a ma gyno fo ddolur annwyd. A dwi'm isho dolur annwyd. Hoffwn eich hysbysebu yn ogystal fod Ciron Gruffydd, Tremadog wedi' heglu hi lawr dre efo fy unig leitar ers ddoe, ac o ganlyniad dwi wedi bod yn gwneud defnydd helaeth o'r rings cwcio ar y stof i danio fy Lucky Strikes. Sy'n llosgi fy ngwyneb, rhyw fymryn.


TEYRNGED I EFFEITHLONRWYDD CYMDEITHAS FODERN:

Fasa 'na ddim problem 'taswn i'n byw mewn coeden
Mi fasa popeth yn iawn 'swn i'n byw mewn den
Fasa 'na ddim problem 'taswn i'n byw mewn coeden
Ond mae'r teledu wedi chwalu fy mhen

'Sgen i ddim dychymyg ar ol
'Sgen i ddim dychymyg ar ol
'Sgen i ddim dychymyg ar ol
Mae'r teledu wedi chwalu fy mhen

Twat.
______________________________________________________________


What a mighty motherfucking fine day, eh? A fine day for drinking, whoring, smoking and general midemeanours of youth. Ffyc off, dwi'm isho gwbod. Waliau gwyn, coridors gwyn, golau gwyn. Ma'n erbyn y ffycin rheola rhoi mwy na hyn a hyn o bosteri ar y wal. Free for all, fuck 'em all. Meet me at the wrecking ball, wear something pretty and white and we'll go dancing tonight. Tonight's the night. Noson i'w chofio. Noson hyfryd, dim ffycin leitar, y conting ffocing soding vending mashin yn wag. Drunken fools ym mhob man. Y bobol yna dwi ddim yn meindio pan dwi'n gweld nhw, ond unwaith ma'r drws di cloi a dim byd 'mond swn ym mhobman, ma nhw'n cymryd rhyw fywyd newydd. Jysd lleisiau. Ffycin lleisau. Cau dy ffycin geg. Sugnwyr pidyn Satan, pob un.

Wwwwwwwwww blin. So wot? Tisho mynd a hyn tu allan? Gei di weld diwrnod mor braf ydi hi. Gei sbio i fyw llygad yr haul, a'i deimlo fo'n llosgi dy llgada di'n ddim. Fyddi ditha'n ddim ond llwch yn y diwadd chwaith, y mwydryn hurt.

Mmmmmm, hyfryd.