5.9.05

Old Boy

"Pint o' bitter please chap."

"What time do you start serving food?"
"Six"
"Six o' clock?"

Wrth gwrs mai sics o cloc y ffycwit di-glem.

Ie ie, na fe. Wedi bod yn gweithio dros yr haf, welwch chi, mewn tafarn yn nyfnderoedd Pen Llyn. Neis de?
Yn nyfnderoedd anghysbell gorllewin pell Cymru. Mai ffycin ars. Dyma lle mae'r pink-trouser brigade o Abersoch yn dod i drafod a bloeddio, cael diferyn yn ormod o win gwyn, a rhuo chwerthin dros glyfrwch a ffraethineb megis "Ooh, I'd show her where my button is, raaaaahahahahahaaaaaa!!!!".

Banc holide ai. Dyna oedd hwyl. Dim ond fi a un gwr hynaws arall yn gweithio yn 'rhen Sun. Lle yn soding pacd. Y stafell waelod, y stafell fwya, lle mae'r ffycwits i gyd yn bwyta ac yn dweud pethau megis "Mmmm, absolutely delightful dear", yn jam pacd, a tua 50,000 yn ciwio wrth y bar. Dim ond fi oedd tu ol i'r bar yn anffodus, gan fod y llall yn gorfod trafod y ciw o 50,000 arall oedd isho ordro bwyd. Fana oni'n "chwysu fel Ramirez mewn gig Pala" (copireit Tyrj/Llewelyn Richards) yn arllwys chwerw a spritzers i'r sgym, a be welishi ond yr hen sgragan hyll ma'n barjo ei ffordd drw'r crowd a gofyn yn uchel,

"Are you going to serve at the top bar or not?"

Edrychiad chwim dros fy ysgwydd tua'r bar top, lle roedd rhyw 3 person, yn cynnwys hi ai'r gwr.

*No i'm not going to serve at the top bar you daft fucking bint, it would make much more sense for you and your idiot husband to come down here and queue like everyone else, wouldn't it, strumpet?*

"I'll be there in a minute, sorry" (ffycin pwff, Aled. Ai, ond dwisho cadw'n job does, y ffwl. Ai oce, ffer inyff.)

Ie ie, na fe.

Mae "Ffycin Saeson" yn gymaint o ystrydeb, ond Iesu Gwyn mae English Abersoch yn haeddu fo. Dio'm byd i wneud efo bod yn genedlaetholgar na dim o'r fath, achos dwi'r un mor debygo o fynd "Ffycin Cymry" yn aml iawn pan dwi'n cal ordors gan ryw goc mewn crys rygbi i dorri'n ngwallt "y pwff" - "Duwcs" medda fi, "Ti'm yn edrych y math o foi sy'n poeni sut ma hogia eraill yn edrych, chwaith".

Everyday is Sunday.