7.4.06

Jympyr wlan, pipell a seidar cartra

Pryna pryna frwshys, pryna baent, pryna ganfas.

Codi bwthyn, magu mul, ffurfio teyrnas.

Ffendia graig, ffendia abwyd, bacha s'godyn.

Tyf dy datws, tyf dy bys, yf dy win.

Rhyw sblash gan rhyw don ar rhyw graig dan fy nhraed. Dwi'n picio i'r cefn i chwara gitar. Ti di gorffan dy lun?

Jympyr wlan gynnas braf.

Macrall i swpar.

1 Sylw:

Blogger Sili ddywedodd...

Welai'r ser o dy gadair siglo a hitha wedi nosi. A naddo, dwi heb orffan o cweit eto.

11:07 PM  

Ychwanegu sylw

<< Adref